Welke keuring heeft een auto nodig?

Autokeuring

Iedereen wil graag veilig rijden en daarom brengen we de auto zo nu en dan bij de garage voor een onderhoudsbeurt. Soms is een autokeuring echter ook verplicht. Hierbij kan worden gedacht aan de verplichte APK-keuring, maar ook aan andere RDW auto keuringen.

APK-keuring

De APK-keuring is een wettelijk verplichte keuring. Vrijwel elke auto moet deze keuring jaarlijks ondergaan. APK-keuringen worden uitgevoerd door APK-keurmeesters van RDW-erkende bedrijven. Er wordt tijdens de keuring gelet op de verkeersveiligheid en de bescherming van het milieu. 


Wanneer moet er APK gekeurd worden?

Het schema voor de APK keuring is onderstaand opgenomen. Bij een "standaard benzine auto" is jaarlijks keuring niet aan de orde. Bij de aanschaf van een nieuwe auto is een APK-keuring pas na vier jaar nodig. Vervolgens twee jaar daarna en de derde APK keuring is daar weer twee jaar na. Vanaf de vierde APK keuring dient er jaarlijks gekeurd te worden.

 

APK-termijnen

In de onderstaande tabel zijn de verschillen tussen de benzine, diesel en elektrisch auto weergegeven.

Autokeuring APK Personenauto benzine Personenauto diesel Personenauto Elektrisch
1 jaar oud
2 jaar oud
3 jaar oud APK keuring APK keuring
4 jaar oud APK keuring APK keuring APK keuring
5 jaar oud APK keuring APK keuring
6 jaar oud APK keuring APK keuring APK keuring
7 jaar oud APK keuring APK keuring
8 jaar oud APK keuring APK keuring APK keuring
9 jaar oud APK keuring APK keuring APK keuring
10 jaar oud APK keuring APK keuring APK keuring
11 jaar oud APK keuring APK keuring APK keuring
12 jaar oud APK keuring APK keuring APK keuring
13 jaar oud APK keuring APK keuring APK keuring
14 jaar oud APK keuring APK keuring APK keuring
Etcetera APK keuring APK keuring APK keuring

 

APK-keuringsschema

Voertuigsoort Datum eerste toelating Brandstofsoort Wanneer keuren?
Personenauto’s (met een ledig gewicht tot en met 3.500 kg) en lichte bedrijfsauto’s (met een maximaal toegestane massa tot en met 3.500 kg)

Driewielige motorvoertuigen boven de 400 kg en met een ledig gewicht tot en met 3.500 kg.

Na 1 januari 2005 Benzine, alcohol en/of elektromotor Eerste APK na 4 jaar (voor vervaldatum APK), daarna twee keer na 2 jaar (voor vervaldatum APK), daarna elk jaar (voor vervaldatum APK)
Na 1 januari 2005 Diesel, gas of anders (evt.in combinatie met elektrisch) Eerste APK na 3 jaar (voor de vervaldatum APK), daarna elk jaar (voor vervaldatum APK)
Vóór 1 januari 2005, voertuig niet ouder dan 30 jaar Alle soorten Eerste APK na 3 jaar (voor vervaldatum APK), daarna elk jaar (voor vervaldatum APK)
Voertuig 30 jaar of ouder Alle soorten Eens per 2 jaar (voor vervaldatum APK)
Vóór 1 januari 1960 Alle soorten Geen APK-plicht
Zware voertuigen (boven de 3.500 kg) Na 1 januari 1960 Alle soorten Elk jaar APK (voor de vervaldatum)
Vóór 1 januari 1960 Alle soorten Geen APK-plicht
Bijzondere voertuigen (taxi, ambulance, bus, vervoer gevaarlijke stoffen) Alle toelatingsdata Alle soorten Elk jaar APK

Andere autokeuringen

Er zijn nog een aantal andere situaties waarin een auto moet worden gekeurd. Deze situaties worden hieronder uitgelegd.

Technische gebreken, te veel geluid of schade

Indien door de douane of politie wordt vastgesteld dat de auto technische gebreken heeft of te veel geluid maakt, kan er een verbod voor rijden op de openbare weg worden afgegeven. Dit verbod kan ook worden geregistreerd na een aanrijding met schade. Er mag dan niet meer met de auto op de weg worden gereden en de auto moet worden gekeurd. Hiervoor geldt enkel een uitzondering op de dag van de keuringsafspraak en dan alleen voor de kortste route naar het keuringsstation. 

Zodra de auto is goedgekeurd wordt de melding ‘Verbod voor het rijden over de weg’ of ‘Wachten op keuring’ verwijderd uit het kentekenregister. Dit kan enkele dagen duren. Pas nadat de melding is verwijderd mag er weer met de auto worden gereden op de openbare weg.

Restauratie of ingrijpende reparaties

In sommige gevallen wordt een auto in dergelijke mate gerestaureerd, gerepareerd of aangepast dat er een ‘nieuw voertuig’ ontstaat. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij bepaalde wijzigingen aan de motor of het vervangen van bepaalde hoofdonderdelen door onderdelen van andere voertuigen. De identiteit van het voertuig moet dan opnieuw worden vastgesteld door de RDW. Indien een voertuig zelf is gebouwd, moet dit ook worden gedaan.

 

Het (opnieuw) vaststellen van de identiteit van een auto wordt gedaan tijdens een wijzigingskeuring. Het voertuig kan na deze keuring een (nieuw) voertuig identificatienummer (VIN) en kenteken krijgen.

Auto invoeren

Bij het invoeren van een auto uit een ander land moet een Nederlands kenteken worden aangevraagd. Het voertuig moet hiervoor eerst worden gekeurd. Tijdens de keuring wordt gecontroleerd of de auto niet gestolen is en wordt de kilometerstand vastgelegd in het kentekenregister. De buitenlandse APK kan eventueel worden overgenomen.

Indien de auto is goedgekeurd, stuurt de RDW een nieuw kentekenbewijs en een volledige tenaamstellingscode toe. Vervolgens moeten er kentekenplaten worden gemaakt en op de auto worden geplaatst. Eventueel dient er nog een APK-keuring te worden uitgevoerd, als de buitenlandse APK niet is overgenomen of is komen te vervallen. Raadpleeg altijd het tellerrapport auto, zodat de "werkelijke" kilometerstand bij aankoop van een auto bekend is.

Auto door Nederland vervoeren

Indien een auto van het ene naar het andere land door Nederland moet worden vervoerd en niet in Nederland is geregistreerd, is hiervoor een transitokenteken nodig. Dit kenteken is veertien dagen geldig. De auto dient hiervoor eerst te worden gekeurd. Tijdens deze autokeuring legt de RDW de identiteit van het voertuig vast. Als de auto geen Apk-certificaat heeft, wordt ook de technische staat gecontroleerd. Na de keuring wordt het transitokentekenbewijs per post verzonden. Hiermee kunnen kentekenplaten worden gemaakt.
Wanneer moet een benzineauto APK gekeurd worden?

Na 4 jaar.

Na 6 jaar.

Na 8 jaar.

Na 9 jaar moet de APK voor een benzine auto jaarlijks (voor vervaldatum APK) uitgevoerd worden.

Wanneer moet een dieselauto APK gekeurd worden?

Na 3 jaar.

Na 4 jaar moet de APK voor een diesel auto jaarlijks (voor vervaldatum APK) uitgevoerd worden.

 

Wanneer moet een elektrische auto APK gekeurd worden?

Na 3 jaar.

Na 4 jaar moet de APK voor een elektrische auto jaarlijks (voor vervaldatum APK) uitgevoerd worden.

 Vragen over de autokeuring?