Welke keuring heeft een motor nodig?

Motorkeuring

Het rijden op een motor moet natuurlijk wel veilig zijn. Gelukkig zijn de meeste motorrijders zich hier ook van bewust en onderhouden ze hun motor goed. Maar welke motorkeuringen zijn verplicht? In dit artikel wordt hier meer informatie over gegeven.

APK motorkeuring

Een APK-keuring is verplicht voor auto’s en het zou dan ook niet zo vreemd zijn als dit ook voor motoren verplicht is. Deze keuring is op dit moment echter alleen verplicht voor drieledige motorvoertuigen die een gewicht hebben tussen de 400 en 3.500 kilogram. In het APK-keuringsschema van de RDW is te vinden wanneer een motor moet worden gekeurd.

 

Er zijn wel stemmen vanuit de Tweede Kamer en de Europese Commissie om de APK-keuring verplicht te maken voor alle motoren. Uit onderzoek is echter gebleken dat ernstige motorongevallen in de meeste gevallen worden veroorzaakt door mankementen of achterstallig onderhoud. Daarbij maakt een motor gemiddeld ook minder kilometers dan een gemiddelde autoAndere motorkeuringen

Ondanks het feit dat de APK-keuring niet verplicht is voor de meeste motoren, zijn er wel een aantal andere keuringen die in bepaalde situaties verplicht kunnen zijn.

Schade of gebreken

Na een aanrijding met schade kan er een verbod voor rijden op de openbare weg worden geregistreerd in het kentekenregister. Dit verbod kan ook worden opgelegd door de politie of douane tijdens een controle, als gebleken is dat de motor te veel geluid maakt of technische gebreken heeft. De motor moet dan worden gekeurd en eventueel worden gerepareerd. Pas zodra de melding na goedkeuring uit het kentekenregister is verwijderd mag er weer met de motor op de openbare weg worden gereden.

De volgende procedure dient er gevolgd te worden volgens de RDW:

  1. Het voertuig moet gekeurd worden door de RDW. Ga naar 'Keuringsafspraak maken' om een afspraak maken en kies voor ‘Keuring naar aanleiding van verbod tot rijden over de weg (niet in verband met schade)’.
  2. De kosten voor de keuring moet vooraf betaald worden.
  3. Na goedkeuring stuurt de RDW u binnen 5 werkdagen een kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard) per post. Er volgt een brief met een tenaamstellingscode. Bewaar de tenaamstellingscode goed en apart van het kentekenbewijs.
    Is er voor het voertuig al een kentekencard afgegeven, dan stuurt de RDW een bevestigingsbrief. De reeds bestaande kentekencard en tenaamstellingscode blijven geldig.
  4. De melding wordt door de RDW verwijderd. Dit is het 'verbod voor het rijden over de weg' zoals vermeld staat in het kentekenregister. Pas na ontvangst van een brief van de RDW mag er weer gereden worden.

Nieuwe identiteit

Als een motor zelf is gebouwd, moet de identiteit eerst worden vastgesteld. Het kan ook zijn dat de identiteit van een bestaande motor opnieuw moet worden vastgelegd, bijvoorbeeld na een restauratie, aanpassing of grote reparatie.

Tijdens een wijzigingskeuring wordt de identiteit van de motor (opnieuw) vastgesteld door de RDW. Na deze keuring krijgt het voertuig een (nieuw) voertuig identificatienummer en kenteken, indien de motor zelf is gebouwd of uit de keuring is gebleken dat de motor een nieuwe identiteit heeft.

Motor invoeren

Als een motor wordt ingevoerd vanuit een ander land, moet de motor een Nederlands kenteken krijgen. Eerst moet de motor echter worden gekeurd. Tijdens de keuring wordt de kilometerstand in het kentekenregister vastgelegd en wordt nagegaan of de motor niet is gestolen.

Is de motor goedgekeurd? Dan wordt er door de RDW een tenaamstellingscode en een nieuw Nederlands kentekenbewijs toegestuurd. Met het kentekenbewijs kan de eigenaar nieuwe kentekenplaten laten maken.

Motor doorvoeren

Het kan zijn dat een motor die niet in Nederland is geregistreerd van het ene land naar het andere land door Nederland heen moet worden vervoerd. Hiervoor is een zogenaamd transitokenteken nodig dat veertien dagen geldig is.

Het transitokenteken kan pas worden gemaakt na ontvangst van het transitokentekenbewijs. Eerst dient de motor echter te worden gekeurd. De RDW legt de identiteit van de motor tijdens deze keuring vast en controleert bij motoren zonder APK ook de technische staat. Na goedkeuring wordt het transitokentekenbewijs afgegeven en kunnen tijdelijke kentekenplaten worden gemaakt.
Vragen over de motorkeuring?