Welke keuring hebben bedrijfsauto’s, aanhangers, caravans en kampeerauto’s nodig?

Overige keuringen

In sommige situaties is het verplicht om een voertuig te laten keuren. Wanneer is dit nu precies het geval en waarop worden de voertuigen dan gekeurd? In dit artikel is meer informatie te vinden over het keuren van bedrijfsauto’s, aanhangers, caravans en kampeerauto’s.

APK-keuring bedrijfsauto’s, aanhangers, caravans en kampeerauto’s

Voor bedrijfsauto’s, aanhangers, caravans en kampeerauto’s kan een APK-keuringsplicht gelden. Dit is echter niet altijd het geval. Of een voertuig verplicht moet worden gekeurd en wanneer kan worden gevonden in het APK-keuringsschema van de RDW.

Indien het voertuig een APK-keuringsplicht heeft en de eerste APK-keuring heeft gehad, moet het vaak jaarlijks een keuring ondergaan. APK-keuringen worden uitgevoerd door RDW-erkende bedrijven. Na het uitvoeren van de keuring geeft de keuringsmeester een keuringsrapport af. In dit rapport wordt aangegeven wat de nieuwe vervaldatum van de APK is (bij goedkeuring) of de punten waarop het voertuig is afgekeurd (bij afkeuring).

APK-Keuringsschema

De volgende termijnen zijn van toepassing voor de overige voertuigen met betrekking tot de APK.

Voertuig APK verplichting?
Aanhanger < 3.500 kg APK niet verplicht
Aanhanger > 3.500 kg Jaarlijkse  APK keuring verplicht
Caravan < 3.500 kg APK niet verplicht
Caravan > 3.500 kg Jaarlijkse  APK keuring verplicht
Bedrijfsauto's < 3.500 kg Conform personenauto's
Bedrijfsauto's > 3.500 kg Jaarlijkse  APK keuring verplicht
Bijzondere voertuigen (taxi, ambulance, bus, vervoer gevaarlijke stoffen) Jaarlijkse  APK keuring verplicht
Andere keuringen

Naast de verplicht APK-keuring zijn er soms ook andere keuringen verplicht voor bedrijfsauto’s, aanhangers, caravans en kampeerauto’s. Deze RDW keuringen zijn verplicht in bepaalde situaties die hieronder worden beschreven.

Nieuwe identiteit

Elk voertuig heeft een bepaalde identiteit die wordt bepaald door onder andere de kleur, de motor en een aantal hoofdonderdelen. Indien het voertuig zelf is gebouwd of is gerestaureerd, gerepareerd of aangepast, kan het zijn dat de identiteit is veranderd. De RDW moet dan (opnieuw) de identiteit vaststellen tijdens een wijzigingskeuring.

Zodra de keuring is uitgevoerd ontvangt de eigenaar een (nieuw) kenteken en een (nieuw) voertuig identificatienummer.

Technische gebreken of schade

Het kan zijn dat een voertuig na een ongeval veel schade heeft opgelopen en niet meer veilig de weg op kan. Ook kan het voorkomen dat de politie of douane tijdens een controle registreert dat het voertuig te veel geluid maakt of technische gebreken heeft. In beide gevallen kan er een verbod voor rijden op de openbare weg worden afgegeven. Dit wordt ook geregistreerd in het RDW kentekenregister en er mag dan niet meer met het voertuig op de openbare weg worden gereden.

 

Het is dan zaak om het voertuig te laten keuren bij een RDW keuringsstation. Indien het voertuig wordt goedgekeurd, wordt de melding uit het register verwijderd en mag het voertuig weer de weg op.

Voertuig invoeren

In sommige gevallen moet een voertuig worden ingevoerd vanuit een ander land. Het voertuig moet dan worden gekeurd en krijgt daarna een Nederlands kenteken. Er wordt tijdens de keuring nagegaan of het niet om een gestolen voertuig gaat en de kilometerstand wordt in het kentekenregister geregistreerd.

Als het voertuig is goedgekeurd, ontvangt de eigenaar een Nederlands kentekenbewijs en een tenaamstellingscode. Daarna kunnen er nieuwe kentekenplaten worden gemaakt.

Voertuig doorvoeren

Soms moet een voertuig van het ene naar het andere land door Nederland heen worden vervoerd. Als het gaat om een voertuig dat niet geregistreerd is in Nederland, moet hiervoor een transitokenteken worden aangevraagd.

Hiervoor moet het voertuig eerst een RDW-keuring ondergaan. De identiteit van het voertuig wordt dan geregistreerd. Als het voertuig geen geldige APK heeft, wordt eveneens de technische staat gecontroleerd. Is het voertuig goedgekeurd? Dan geeft de RDW een transitokentekenbewijs af. Vervolgens kunnen de tijdelijke kentekenplaten worden aangemaakt en op het voertuig worden geplaatst.
Wanneer moet een aanhanger APK gekeurd worden?

Een APK voor een aanhanger is verplicht volgens de Nederlandse Wet. Of een aanhanger APK gekeurd moet worden hangt af van het gewicht van de aanhanger.

  • Voor een aanhanger van minder dan 3.500 kg is er geen APK verplichting.
  • Voor een aanhanger zwaarder dan 3.500 kg is er een jaarlijks APK verplichting.

Wanneer moet een caravan APK gekeurd worden?

Een APK voor een carvan is verplicht volgens de Nederlandse Wet. Of een aanhanger APK gekeurd moet worden hangt af van het gewicht van de caravan.

  • Voor een caravan van minder dan 3.500 kg is er geen APK verplichting.
  • Voor een caravan zwaarder dan 3.500 kg is er een jaarlijks APK verplichting.

Wanneer moet een bedrijfsauto APK gekeurd worden?

Een APK voor een bedrijfsauto is verplicht volgens de Nederlandse Wet. De APK keuring van een bedrijfsauto lijkt op die van een personenauto. Bekijk de eisen voor deze apk bij de autokeuring.

  • Voor een bedrijfsauto van minder dan 3.500 kg is gelijk aan de autokeuring.
  • Voor een bedrijfsauto zwaarder dan 3.500 kg is er een jaarlijks APK verplichting.Vragen over de overige RDW keuringen?